2006-05-22

För många klarar inte grundskolan

28 procent av eleverna i Uppsala kommun går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Riksgenomsnittet ligger på 24 procent.

Skillnaderna mellan skolorna är stora. I t.ex. Eriksbergsskolan går 16 procent av eleverna ut med ett eller flera IG, i Heidenstamskolan är motsvarande siffra 42 procent.

Under de år som Socialdemokraterna och deras stödpartier har styrt Uppsala kommun har siffrorna försämrats påtagligt och segregationen har ökat. I dagens UNT fick det ansvariga kommunalrådet, Stavros Giangozoglu (s), frågan vad detta beror på. Han svarade: "Att betygsskillnaderna är så stora beror på friskoleproblematiken. Det blir en koncentration av bättre presterande elever i vissa friskolor".

Att skylla problemet på friskolorna är helt uppåt väggarna! I Uppsala går 93 procent av eleverna i kommunala skolor. Både tidigare nämnda Eriksbergsskolan och Heidenstamskolan, t.ex., är kommunala skolor.

Naturligtvis måste det vara en skillnad mellan olika skolor på grund av en rad olika skäl. Men nu är skillnaderna oförsvarbart stora. Och det finns heller ingen anledning till att Uppsala ska vara sämre än riksgenomsnittet. Man ska inte ha sämre chans att klara grundskolan i Uppsala än någon annanstans!

3 Comments:

Anonymous Henrik Hansson said...

Hej Per. Tänkte bara fråga om dina tankar kring hur man löser problematiken att så många inte klarar av grundskolan (och ofta ej heller gymnasiet)?

Mvh Henrik

22:21  
Blogger Per Myrsten said...

Hej Henrik!
Jag tror att man måste individanpassa undervisningen bättre. Alla elever är olika och har därför olika förutsättningar.
Betyg ska delas ut tidigare, från sjätte klass, eventuellt i fler steg än dagens fyra.
Eleverna bör även få större inflytande över sin skolgång.

09:50  
Anonymous Anonym said...

Ja, troligen sa det ar

21:21  

Skicka en kommentar

<< Home