2006-05-18

Mer ekomat i Uppsalas skolor!

Nära 20% av den mat som serveras inom äldreomsorgen och i skolorna i Sveriges tredje största stad, Malmö, är ekologiskt producerad. I Sveriges fjärde största stad, Uppsala, är motsvarande siffra 3%. Det är alldeles för dåligt!

Djur och natur mår bättre av ekomat. Inga farliga bekämningsmedel används i det ekologiska jordbruket och djuren får mer tid utomhus, vilket är naturligt för dem.

Själv köper jag ekologiska matvaror i ganska stor utsträckning. För mig är det en självklarhet. Det rekommenderar jag dig att göra också. Så kan vi bidra till en ekologisk hållbar utveckling.

Jag hoppas också att kommunpolitikerna i staden vill dra ett strå till stacken. Ett väldigt stort strå till och med. Jag anser att vi ska ligga på samma nivå som Malmö, 20%, som ett första steg.