2006-05-09

Miljö och ekonomi är inte motsatser

Somliga tror att miljö och ekonomi inte är förenliga med varandra. Så är det inte alls! Lösningar som är bra för miljön är också ofta bra för ekonomin. Titta på flygbränslets nya väg till Arlanda till exempel. Inom snar framtid kommer det att åka tåg från Gävle och sedan gå genom pipeline från Brista till Arlanda istället för att, som idag, forslas med tankbilar från södra Stockholm. Bättre för miljön och på sikt mer ekonomiskt lönsamt än dagens lösning. Så vill vi ha det!