2006-07-07

Höj skollunchens status!

Är skolmaten och miljön i skolmatsalarna tillräckligt bra? Enligt en undersökning som "Skolmatens vänner" har gjort kan bara 59% av eleverna prata med varandra utan att skrika när de äter, 52% uppger att det alltid finns tillräckligt med mat, 43 säger att det finns sittplatser åt alla, 39% tycker att matsalen är fräsch och välstädad. 11.000 elever har svarat på dessa frågor på webbplatsen http://www.braskolmat.se

Siffrorna är inte överraskande men ändå skrämmande. Skollunchen är mycket viktig för att eleverna ska orka med hela skoldagen. Det är också en hälsofråga. Alla måste ha möjlighet att äta rätt kost och att göra det i lugn och ro. Så är det inte idag.

Eleverna bör genom elevråd och matråd ha stort inflytande över skolmaten och miljön i skolmatsalen. Kommunen och skolorna måste se till att lägstanivån höjs. Eleverna ska trivas i matsalen och maten ska räcka till alla. Skolmatens status måste höjas!