2006-08-11

Hastighetskameror - en trafikfara?

Hastighetskamerorna blir allt vanligare längs våra vägar. De är till för att öka trafiksäkerheten, påstås det. Kanske är jag ute på hal is, men jag vill ifrågasätta sanningen i detta. Som jag upplever det så kan de likväl minska trafiksäkerheten som öka den.

Många bilister kör inte generellt saktare på en vägsträcka som har hastighetskameror, snarare saktar de ner just när de kommer i närheten av en kamera. Det får till följd att många söker efter kameror med blicken istället för att ägna trafiken sin fulla uppmärksamhet. Sedan, när de ser en kamera, riktas blicken istället emot hastighetsmätaren.

Vid Säva längs väg 55 mellan Uppsala och Örsundsbro är hastighetsbegränsningen 70. Längs vägen finns ofta barn och ungdomar som har besökt ridanläggningen där. Förr saktade man ner farten och hade god uppsikt och full kontroll över situationen. Nu har en kamera kommit upp på var sida av vägen och man måste titta lika mycket på hastighetsmätaren som på vägen, för att se att man verkligen lyckas hålla rätt hastighet. I det läget är kamerorna inget annat än en trafikfara.

Om den här övervakningen bidrar till färre olyckor på våra vägar så är det förstås positivt. Hur det är med den saken återstår väl att se, men tills vidare väljer jag att inta en skeptisk hållning till hastighetskamerorna.

2 Comments:

Anonymous Mattias said...

Jag måste tyvärr (eller kanske snarare lyckligtvis) meddela att dina tankar om fartkamerornas resultat inte har någon grund i verkligheten. Erfarenheterna av kamerorna har visat att de kraftigt sänker både antalet dödade och antalet svårt skadade på de sträckor de sitter uppsatta. [1] Utöver det så minskar även påfrestningen på miljön som följd av hastighetssänkningen. [2]

Även ekonomiskt ger de en stor vinst (om man nu tillåter sig att räkna människoliv i pengar, men ibland kan det vara intressant). I och med de 700 nya kamerorna som sätts upp under 2006 så beräknas besparingen vara över en halv miljard kronor per år. Ett dödsfall i trafiken kostar cirka 17,5 miljoner kronor och en svårt skadad person cirka tre miljoner [3]. Man räknar med att kamerorna kommer spara 20-30 liv per år och att 150 personer slipper bli svårt skadade [4].

[1]
Fler fartkameror ska övervaka våra vägar
Fördubblat antal fartkameror i länet
Effektiva fartkameror räddar liv
700 nya fartkameror ska rädda 30 liv om året

[2]
Kommunen får nya fartkameror - ökad trafiksäkerhet, minskad miljöbelastning
Effekter och nytta

[3]
56 nya fartkameror

[4]
Effekter och nytta
Polisen nöjd med nya fartkameror

23:37  
Blogger Per Myrsten said...

Tack för dina synpunkter kring mina funderingar om hastighetskameror! Som jag avslutade med att skriva så är det förstås positivt om antalet olyckor kan minska.
Dina länkar innehåller uttalanden av den här typen: "I en intervju med Dagens Nyheter säger vägverkets projektledare att snitthastigheten på de utvalda vägarna minskat med i genomsnitt 8 kilometer i timmen och omräknat i människoliv skulle det kunna innebära en nedgång i antalet offer på vägarna med 40 till 50 procent". Det finns naturligtvis ingen statistik på om liv räddas eller inte, det handlar bara om uppskattningar och gissningar.
Jag säger inte att jag inte vill ha hastighetskameror. Allt jag säger är att jag är skeptisk. I mitt konkreta exempel, Säva, så är jag övertygad om att kamerorna är felplacerade. Räddar kamerorna liv så ska vi naturligtvis ha dem, men jag känner också att de drar förarnas uppmärksamhet från trafiken och därmed också direkt kan vara orsaken till att en olycka uppstår.
När det gäller miljön så är det riktigt att lägre hastigheter är positivt. Men samtidigt så är förändrad hastighet negativt ur miljösynpunkt. De som kör för fort och sedan bromsar in vid en kamera för att sedan höja farten släpper ut betydligt mer föroreningar de som håller en jämn hastighet.
Allt är inte bara svart eller vitt eller bra eller dåligt. Det finns för- och nackdelar med det mesta, så även med hastighetskameror.

15:18  

Skicka en kommentar

<< Home