2006-08-21

Positiv satsning på Upptåget

Upptågets resenärer har blivit fler och fler sedan starten 1991, ca 720.000 resor gjordes under 2005. Från och med i går trafikerar tåget sträckan Upplands Väsby-Gävle. Det är mycket glädjande att vi satsar på kollektivtrafiken i länet.

Nu kommer man att kunna pendla till Upplands Väsby. Därifrån går det tätt med bussar till t.ex. Kista där en hel del Uppsalabor jobbar. Upptåget kommer även att stanna i Knivsta och på Arlanda station. I framtiden kommer också en station i Bergsbrunna och en i Alsike att anläggas.

Tåg är snabbare, miljövänligare och bekvämare än många andra trafikslag. Jag tror på den nya satsningen på Upptåget. Antalet Upptågsresenärer kan komma att flerdubblas. Framförallt hoppas jag att många bilresenärer kommer att välja nya Upptåget och låta bilen stå.