2006-06-08

Den dolda arbetslösheten

"Den öppna arbetslösheten är 5,5%", så säger man. Men om det finns en öppen arbetslöshet så måste det väl också finnas en sluten, eller dold arbetslöshet?

Visst är det så. Om man räknar dem som är satta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dem som pluggar för att de inte kan få arbete är siffran 8,2%. Det ger oss på en blygsam 16:e plats bland EU:s länder. Bl.a. står 146 000 ungdomar idag utanför arbetsmarknaden.

Regeringen har ingen anledning att slå sig för bröstet när man talar om arbetsmarknadspolitiken, vilket man gör. Vad vi behöver är inte att människor sätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vi behöver riktiga jobb!