2006-08-30

Främmande och skrämmande

I går svarade vänsterpartiledaren Lars Ohly på frågor i SVT:s partiledarutfrågning. Bl.a. fick vi veta att Sverige bör ha endast ett - statligt - elbolag.

Vänsterpartiet tycker också att vi ska återförstatliga bolag som privatiserats. Ohly hävdar att privatiseringen av Telia, som vänsterpartiet en gång stödde, var ett misstag.

Ohly sa även att äldreomsorg och sjukvård inte ska få skötas i privat regi. Dessutom är hans parti emot att friskolor ska få existera och så vill de höja skatterna.

Vänsterpartiet är det riksdagsparti som ligger längst ifrån mig. Med god marginal dessutom. Ohlys tankar känns både främmande och skrämmande. Partiet ser ut att gå mot sitt sämsta val på mycket länge och jag kan inte säga att jag är förvånad.

Vi behöver inte fler statliga bolag, större bidragsberoende och högre skatter. Vad vi behöver är en ny regering som tar tag i problemen kring arbetslösheten och som kan leda Sverige med nya, friska krafter. En sådan regering måste vara helt fri från inflytande från Lars Ohly och hans vänsterparti.