2006-08-22

Man ska ha råd att bo kvar!

Om några timmar hålls en stor demonstration mot fastighetsskatten i Kungsträdgården i Stockholm. Fastighetsskatten är en av de stora valfrågorna i år och det kan bli den som avgör valet till Alliansens fördel.

Enligt Alliansens förslag ska taxeringsvärdena frysas under 2007 och fastighetsskatten eventuellt tas bort redan 2008. Detta kan delvis komma att finansieras med en höjning av reavinstskatten och en låg kommunal avgift.

Socialdemokraterna vill frysa fastighetsskatten under en begränsad period. Det räcker inte. Många betalar orimliga summor i fastighetsskatt idag.

Fastighetsskatten är orättvis och bör avskaffas, det är vad jag tycker. Människor ska ha råd att ha en bostad.