2006-08-31

Mer etanol i tankarna!

Allt fler väljer miljövänliga alternativ när de köper ny bil. Själv har jag valt en etanoldriven bil. Nettotillskottet av växthusgasen koldioxid från bilar som körs på etanol är 60-80 procent lägre än från bensinbilar.

Etanolen som tankas i Sverige framställs av svensk skogsråvara, svenskt vete och framförallt brasilianskt sockerrör. Jag anser att vi bör satsa på att öka andelen inhemsk producerad etanol. På så sätt slipper vi långa transportsträckor och skapar nya arbetstillfällen i Sverige.

Centerpartiet vill att det år 2015 ska vara förbjudet att sälja bilar i Sverige som enbart drivs på fossila bränslen. Om Alliansen får regera efter valet vill vi införa en miljöbilspremie som ger den som köper en ny miljöbil 10.000 kronor i skattereduktion, oavsett bilens inköpspris.

En röst på centerpartiet är en röst för en offensiv miljöpolitik i en ny regering. I mitt tycke är det precis vad Sverige behöver.