2006-09-06

En mötesplats för unga och politiker i Uppsala

I går deltog jag i ett evenemang som kallas Mötesplatsen. Det är ett forum där unga träffar politiker och tjänstemän några gånger om året för att ställa frågor och framföra sina åsikter.

När jag gick i skolan i Enköping hade vi ungdomsråd. Det fungerade på ett annat sätt än Mötesplatsen gör, men syftet var det samma - att få med ungas förslag och synpunkter i den politiska beslutandeprocessen.

Mycket av det som beslutas i kommunfullmäktige berör barn och ungdomar på ett eller annat sätt. Därför är det viktigt att unga ges utrymme att påverka de beslut som tas där.