2006-06-08

Den dolda arbetslösheten

"Den öppna arbetslösheten är 5,5%", så säger man. Men om det finns en öppen arbetslöshet så måste det väl också finnas en sluten, eller dold arbetslöshet?

Visst är det så. Om man räknar dem som är satta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och dem som pluggar för att de inte kan få arbete är siffran 8,2%. Det ger oss på en blygsam 16:e plats bland EU:s länder. Bl.a. står 146 000 ungdomar idag utanför arbetsmarknaden.

Regeringen har ingen anledning att slå sig för bröstet när man talar om arbetsmarknadspolitiken, vilket man gör. Vad vi behöver är inte att människor sätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vi behöver riktiga jobb!

2006-06-01

Otillåtet ministerstyre?

I går genomfördes en stor polisinsats för att stoppa bittorrent-trackern The Pirate Bay. Utöver att personer togs in för förhör så gjordes ett tillslag mot det företag som förvarar servrarna som bland annat innehåller sajten Pirate Bay. Polisen tömde hela serverhallar och tog även servrar som bara innehåller lagliga sajter.

Enligt vad SVT erfar så har beslaget gjorts efter påtryckningar från Vita huset i Washington. De hävdar även att justitieminister Thomas Bodström har spelat en aktiv roll i polisens ingripande. Eftersom rättsläget enligt åklagare var oklart, ska justitiedepartementet ha beordrat tillslaget mot webbhotellet.

Om SVT:s uppgifter stämmer så är det otillåtet ministerstyre, vilket är helt oacceptabelt. Dessutom har många oskyldiga drabbats. Småföretagare som är beroende av de beslagtagna servrarna för att bedriva sin verksamhet. Så får det bara inte gå till!