2006-08-31

Mer etanol i tankarna!

Allt fler väljer miljövänliga alternativ när de köper ny bil. Själv har jag valt en etanoldriven bil. Nettotillskottet av växthusgasen koldioxid från bilar som körs på etanol är 60-80 procent lägre än från bensinbilar.

Etanolen som tankas i Sverige framställs av svensk skogsråvara, svenskt vete och framförallt brasilianskt sockerrör. Jag anser att vi bör satsa på att öka andelen inhemsk producerad etanol. På så sätt slipper vi långa transportsträckor och skapar nya arbetstillfällen i Sverige.

Centerpartiet vill att det år 2015 ska vara förbjudet att sälja bilar i Sverige som enbart drivs på fossila bränslen. Om Alliansen får regera efter valet vill vi införa en miljöbilspremie som ger den som köper en ny miljöbil 10.000 kronor i skattereduktion, oavsett bilens inköpspris.

En röst på centerpartiet är en röst för en offensiv miljöpolitik i en ny regering. I mitt tycke är det precis vad Sverige behöver.

2006-08-30

Främmande och skrämmande

I går svarade vänsterpartiledaren Lars Ohly på frågor i SVT:s partiledarutfrågning. Bl.a. fick vi veta att Sverige bör ha endast ett - statligt - elbolag.

Vänsterpartiet tycker också att vi ska återförstatliga bolag som privatiserats. Ohly hävdar att privatiseringen av Telia, som vänsterpartiet en gång stödde, var ett misstag.

Ohly sa även att äldreomsorg och sjukvård inte ska få skötas i privat regi. Dessutom är hans parti emot att friskolor ska få existera och så vill de höja skatterna.

Vänsterpartiet är det riksdagsparti som ligger längst ifrån mig. Med god marginal dessutom. Ohlys tankar känns både främmande och skrämmande. Partiet ser ut att gå mot sitt sämsta val på mycket länge och jag kan inte säga att jag är förvånad.

Vi behöver inte fler statliga bolag, större bidragsberoende och högre skatter. Vad vi behöver är en ny regering som tar tag i problemen kring arbetslösheten och som kan leda Sverige med nya, friska krafter. En sådan regering måste vara helt fri från inflytande från Lars Ohly och hans vänsterparti.

2006-08-24

Stoppa åldersdiskrimineringen på krogen!

När man har fyllt 18 år så har man rätt att gå på krogen, det säger lagen. Men verkligheten är en annan.

Könsdiskrimineringen i krogentréerna förvann 1 juli 2005. Det var en väldigt positiv lagändring som innebar att vi plötsligt slapp se skyltar som "hon 18, han 21". Åldersdiskrimineringen verkar man däremot inte ha för avsikt att göra något åt. En person kan nekas inträde p.g.a. sin ålder, trots att hon/han är myndig.

Det sägs att 18-åriga killar är för stökiga och man utdelar därför en kollektiv bestraffning till alla i den åldern. Men tänk om en 18-åring åker fast för snatteri i en godisbutik, ska då alla 18-åringar portas från godisbutiker? Det är inte rimligt!

Jag har väldigt svårt att acceptera att det ska vara så här. För mig är det solklart, en 18-årig tjej eller kille ska ha lika stor rätt att gå på krogen som jag har!

2006-08-23

Försvara demokratin mot extremisterna!

På olika platser i Uppsala har jag sett nedklottrade och vandaliserade valaffischer. På annonspelare har folkpartiets och moderaternas budskap målats över och ersatts med andra. Vid Kvarngärdet har centerpartiets affischer rivits ner. I Årsta såg jag en socialdemokratisk affisch som någon hade klottrat på. På torgmöten störs de som talar och ibland överfalls de till och med. På nätterna vandaliseras valstugor runt om i landet.

Ibland kan det handla om bråkmakare som bara vill förstöra, men jag är övertygad om att det inte är ovanligt att det är människor från extrema grupper som ligger bakom attentaten.

Det här är ett stort hot mot demokratin. Vi har alla ett ansvar att motverka de vänster- och högerextrema grupperingar som vill förstöra vårt samhälle. Demokratin är bland det bästa vi har och den måste vi försvara!

2006-08-22

Man ska ha råd att bo kvar!

Om några timmar hålls en stor demonstration mot fastighetsskatten i Kungsträdgården i Stockholm. Fastighetsskatten är en av de stora valfrågorna i år och det kan bli den som avgör valet till Alliansens fördel.

Enligt Alliansens förslag ska taxeringsvärdena frysas under 2007 och fastighetsskatten eventuellt tas bort redan 2008. Detta kan delvis komma att finansieras med en höjning av reavinstskatten och en låg kommunal avgift.

Socialdemokraterna vill frysa fastighetsskatten under en begränsad period. Det räcker inte. Många betalar orimliga summor i fastighetsskatt idag.

Fastighetsskatten är orättvis och bör avskaffas, det är vad jag tycker. Människor ska ha råd att ha en bostad.

2006-08-21

Positiv satsning på Upptåget

Upptågets resenärer har blivit fler och fler sedan starten 1991, ca 720.000 resor gjordes under 2005. Från och med i går trafikerar tåget sträckan Upplands Väsby-Gävle. Det är mycket glädjande att vi satsar på kollektivtrafiken i länet.

Nu kommer man att kunna pendla till Upplands Väsby. Därifrån går det tätt med bussar till t.ex. Kista där en hel del Uppsalabor jobbar. Upptåget kommer även att stanna i Knivsta och på Arlanda station. I framtiden kommer också en station i Bergsbrunna och en i Alsike att anläggas.

Tåg är snabbare, miljövänligare och bekvämare än många andra trafikslag. Jag tror på den nya satsningen på Upptåget. Antalet Upptågsresenärer kan komma att flerdubblas. Framförallt hoppas jag att många bilresenärer kommer att välja nya Upptåget och låta bilen stå.

2006-08-11

Hastighetskameror - en trafikfara?

Hastighetskamerorna blir allt vanligare längs våra vägar. De är till för att öka trafiksäkerheten, påstås det. Kanske är jag ute på hal is, men jag vill ifrågasätta sanningen i detta. Som jag upplever det så kan de likväl minska trafiksäkerheten som öka den.

Många bilister kör inte generellt saktare på en vägsträcka som har hastighetskameror, snarare saktar de ner just när de kommer i närheten av en kamera. Det får till följd att många söker efter kameror med blicken istället för att ägna trafiken sin fulla uppmärksamhet. Sedan, när de ser en kamera, riktas blicken istället emot hastighetsmätaren.

Vid Säva längs väg 55 mellan Uppsala och Örsundsbro är hastighetsbegränsningen 70. Längs vägen finns ofta barn och ungdomar som har besökt ridanläggningen där. Förr saktade man ner farten och hade god uppsikt och full kontroll över situationen. Nu har en kamera kommit upp på var sida av vägen och man måste titta lika mycket på hastighetsmätaren som på vägen, för att se att man verkligen lyckas hålla rätt hastighet. I det läget är kamerorna inget annat än en trafikfara.

Om den här övervakningen bidrar till färre olyckor på våra vägar så är det förstås positivt. Hur det är med den saken återstår väl att se, men tills vidare väljer jag att inta en skeptisk hållning till hastighetskamerorna.