2006-05-22

För många klarar inte grundskolan

28 procent av eleverna i Uppsala kommun går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Riksgenomsnittet ligger på 24 procent.

Skillnaderna mellan skolorna är stora. I t.ex. Eriksbergsskolan går 16 procent av eleverna ut med ett eller flera IG, i Heidenstamskolan är motsvarande siffra 42 procent.

Under de år som Socialdemokraterna och deras stödpartier har styrt Uppsala kommun har siffrorna försämrats påtagligt och segregationen har ökat. I dagens UNT fick det ansvariga kommunalrådet, Stavros Giangozoglu (s), frågan vad detta beror på. Han svarade: "Att betygsskillnaderna är så stora beror på friskoleproblematiken. Det blir en koncentration av bättre presterande elever i vissa friskolor".

Att skylla problemet på friskolorna är helt uppåt väggarna! I Uppsala går 93 procent av eleverna i kommunala skolor. Både tidigare nämnda Eriksbergsskolan och Heidenstamskolan, t.ex., är kommunala skolor.

Naturligtvis måste det vara en skillnad mellan olika skolor på grund av en rad olika skäl. Men nu är skillnaderna oförsvarbart stora. Och det finns heller ingen anledning till att Uppsala ska vara sämre än riksgenomsnittet. Man ska inte ha sämre chans att klara grundskolan i Uppsala än någon annanstans!

2006-05-18

Mer ekomat i Uppsalas skolor!

Nära 20% av den mat som serveras inom äldreomsorgen och i skolorna i Sveriges tredje största stad, Malmö, är ekologiskt producerad. I Sveriges fjärde största stad, Uppsala, är motsvarande siffra 3%. Det är alldeles för dåligt!

Djur och natur mår bättre av ekomat. Inga farliga bekämningsmedel används i det ekologiska jordbruket och djuren får mer tid utomhus, vilket är naturligt för dem.

Själv köper jag ekologiska matvaror i ganska stor utsträckning. För mig är det en självklarhet. Det rekommenderar jag dig att göra också. Så kan vi bidra till en ekologisk hållbar utveckling.

Jag hoppas också att kommunpolitikerna i staden vill dra ett strå till stacken. Ett väldigt stort strå till och med. Jag anser att vi ska ligga på samma nivå som Malmö, 20%, som ett första steg.

2006-05-14

Samma alkoholskatt i hela EU!

Vi för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Systembolaget har monopol på att försälja alkoholhaltiga drycker och alkoholskatten är hög. Anledningen till detta är att värna folkhälsan.

Ett problem i sammanhanget är att väldigt många åker utomlands för att för att handla alkohol. Reglerna för hur stora mängder man får föra in i Sverige från övriga EU är generösa. Det här bidrar till att svenska staten förlorar stora skatteintäkter trots att utgifterna för alkoholmissbruk inte minskar.

Sedan kan man ifrågasätta hela företeelsen. Varför ska folk behöva åka till t.ex. Tyskland eller Baltikum för att köpa precis samma alkohol som vi har i Systembolagets hyllor här på hemmaplan? Något är allvarligt fel.

Lösningen är, anser jag, att införa samma alkoholsskatt i hela EU. Vi får sänka vår skatt medan andra länder för höja. Alkoholen är inte mer skadlig i Sverige än den är i andra länder och inte mindre skadlig i andra länder än i Sverige. Med en enhetlig alkoholskatt kommer vi tillrätta med problemet.

2006-05-10

Nya och gamla byggnader

Mitt parti var skeptiskt till byggandet av Uppsala konsert- och kongresscenter, vilket var befogat. Det kostar väldigt mycket pengar, pengar som hade kunnat användas i andra verksamheter. Dessutom revs det vackra Bodénshuset, och att riva gamla hus ogillar jag skarpt. För min del hade de istället gärna fått riva huset på Vaksalatorgs nordöstra sida, det längs Väderkvarnsgatan. Där hade de kunnat uppföra Konserthuset och så hade man kunnat bygga ett nytt bostadshus i gammal stil intill Bodénshuset, med butiker och restauranger i bottenplanet.

Men nu är det som det är och jag är egentligen glad åt att bygget är igång och åt att vi kommer att få ett fint och funktionellt konserthus i Uppsala till slut. Jag hoppas att byggnaden kommer att nyttjas flitigt av Uppsalaborna och att stora kongresser kommer att hållas där.

Nu är det den nya Gränbyhallen som diskuteras, en större evenemangsarena intill Gränby centrum. Jag tror på idén och ser gärna att den blir verklighet. Vi har befolkningsunderlaget för stora konserter och storpublik på hockeymatcher.

2006-05-09

Miljö och ekonomi är inte motsatser

Somliga tror att miljö och ekonomi inte är förenliga med varandra. Så är det inte alls! Lösningar som är bra för miljön är också ofta bra för ekonomin. Titta på flygbränslets nya väg till Arlanda till exempel. Inom snar framtid kommer det att åka tåg från Gävle och sedan gå genom pipeline från Brista till Arlanda istället för att, som idag, forslas med tankbilar från södra Stockholm. Bättre för miljön och på sikt mer ekonomiskt lönsamt än dagens lösning. Så vill vi ha det!